ЗНО українська мова та література: особливості тесту 2018 року


Тест зовнішнього незалежного оцінювання по українській мові та літературі в 2018 році здесь складається з задач трьох форм: завдання з вибором одного правильного відповіді, завдання на визначення відповідності («логічні парі») та завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю.

Весь тест по украинскому языку и литературе состоит из 58 заданий, на их выполнение участникам будет отведено 180 минут.

Результат виконання задань №1-33 частин «Український мова» та №58 розділу «Собственное висловлення» буде засчитан як державна загальна аттестація по українській мові.

Результат виконання задань всього тесту буде використаний під час прийому в вищі навчальні заклади України.

Максимальна кількість тестових балів, яка може отримати учасник ЗНО по українській мові, правильно виконавши всі завдання №1-33 та №58, які будуть зараховуватися як державна загальна оцінка, або 68 тестових балів.

Максимальна кількість тестових балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання сертифікаційної роботи по українській мові та літературі — 104 бали.

ФОРМЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ

Задания з вибором одного правильного відповіді. Задание складається из основы и четырех вариантов ответа, из которых только один правильный. Задание вважается выполненным, если участник внешнего независимого оценивания выбрал и обозначил ответ в бланке ответов А.

Тест містить 48 задань цієї форми (№1-23, №29-53), які будуть оцінюватися в 0 або 1 бали: 1 балл, якщо вказано правильний відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше одного відповіді, або відповідь на завдання не надано.

Задания на визначення відповідності. Задание складається з основ і двох колонок інформації, позначених цифрами (ліворуч) і буквами (справа). Виконання завдання передбачає встановлення відповідності (утворення «логічних пар») між інформацією, позначено цифрами та буквами. Задание вважается выполненным, если участник внешнего независимого оценивания установил соответствие и сделал отметки на пересечениях строк (цифры от 1 до 4) и колонок (буквы от А до Д) в таблице бланка ответов А.

Тест містить 9 заданий цієї форми (№24-28, №54-57), які будуть оцінюватися в 0, 1, 2, 3 або 4 бали: 1 балл — за кожне правильно встановлене відповідність («логічна пару»); 0 баллов за любую «логічну пару», якщо зробили більше однієї відмітки в рядку; 0 балів за завдання, якщо не вказано жодного правильного відповідності («логічної пари»), або відповідь на завдання не надано.

Задание открытой формы с развернутым ответом (№58). Задание складається з основ і передбачає формулювання учасника зовнішнього незалежного оцінювання власного аргументованого виступу на дискусійній темі в бланку відповідей Б.